Privacy

Giesen Metaalbewerking is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers van essentieel belang is voor haar bedrijfsvoering. Persoonsgegevens worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Giesen metaalbewerking leeft in dit kader de regels na die in de Wet persoonsregistraties en straks in de Wet bescherming persoonsgegevens zijn gesteld. Met uw gegevens optimaliseren wij onze service.


Inzage, aanpassing en verwijdering van uw gegevens

Indien u als bezoeker wilt weten welke persoonsgegevens Giesen Metaalbewerking van u verwerkt, kunt u hiervoor een schriftelijk verzoek sturen aan Giesen Metaalbewerking. Zie de adresinformatie op de contactpagina van deze website. U krijgt dan bij inzage de op u betrekking hebbende gegevens thuisgestuurd. In voorkomend geval heeft u tevens het recht om aanpassingen of verwijderingen van gegevens te vragen, aan welk verzoek Giesen Metaalbewerking redelijkerwijs gevolg zal geven.